Leer Afrikaans
Leer Afrikaans Leer Afrikaans
 
*Skool / Tuisonderrig / Ouer:
*Kontakpersoon:
*Kontakpersoon Epos:
*Sel:
*Tel. (Skool / Tuisonderrig / Ouer):


AFRIKAANS CAPS SONDER TREF-EN-TRAP

Volledige lesse op CD - Afrikaans CAPS sonder tref-en-trap (klik u keuse):
Druk- en bindopsies vir die klasboeke en leerderboeke ook beskikbaar. Klik vir 'n pryslys.

Let wel: Pos- en verpakking is uitgesluit by alle bestellings.


CAPS pakkette (skole)

Stuur asseblief 'n pryslys vir druk- en bindwerk
Gr. 3 (R2 800)
Gr. 4 (R2 800)
Gr. 5 (R2 800)
Gr. 6 (R2 800)
Gr. 7 (R2 800)
Gr. 3-7 (R12 500)

CAPS pakkette (Tuisonderrig)

Gr. 3 (R1 800)
Gr. 4 (R1 800)
Gr. 5 (R1 800)
Gr. 6 (R1 800)
Gr. 7 (R1 800)

Gebinde en gekleurde memorandumboeke is addisioneel beskikbaar teen R600. Beskikbaar vir ouers ook.

Gr. 3 memorandumboek
Gr. 4 memorandumboek
Gr. 5 memorandumboek
Gr. 6 memorandumboek
Gr. 7 memorandumboek

CAPS (Oefeninge)

Gr. 3 Oefeninge pakket (R550)
Gr. 4 Oefeninge pakket (R550)
Gr. 5 Oefeninge pakket (R550)
Gr. 6 Oefeninge pakket (R550)
Gr. 7 Oefeninge pakket (R550)

LEER AFRIKAANS GR. 4 - 12 (HUISTAAL)

Leer Afrikaans gr. 4 - 12 (Huistaal). Tik asseblief die hoeveelheid in:

PrysHoeveelheid
1-9 @ R350
10+ @ R300

Vir afslag op groter bestellings, stuur asb. ‘n navraag.

LEER AFRIKAANS GR. 4 - 12 (TWEEDE TAAL)

Leer Afrikaans gr. 4 - 12 (Tweede Taal). Tik asseblief die hoeveelheid in:

PrysHoeveelheid
1-9 @ R300
10+ @ R250

Vir afslag op groter bestellings, stuur asb. ‘n navraag.

LEER AFRIKAANS GR. 3 (HUISTAAL)

Leer Afrikaans gr. 3 (Huistaal). Tik asseblief die hoeveelheid in:

PrysHoeveelheid
1-9 @ R300
10+ @ R250

Vir afslag op groter bestellings, stuur asb. ‘n navraag. 
tuisblad
yumm cakery
bestelvorm
kontak ons
Leer Afrikaans
Leer Afrikaans
tuisblad | afrikaans sonder tref-en-trap | bestelvorm | kontak ons
© 2010 Copyright Leer Afrikaans. All Rights Reserved. Website designed and hosted by LIT Creations. You are visitor number: 132977