Leer Afrikaans
Leer Afrikaans Leer Afrikaans
  Omdat Afrikaans as ‘n akademiese taal verskil van die spreektaal, ondervind baie kinders probleme in hul huistaal op skoolvlak. Dikwels word daar van kinders verwag om eksamen te skryf oor werk wat soms nie eers behoorlik in die klas behandel is nie omdat die kinders veronderstel is om dit te “weet”. Hulpbronne wat in die klas gebruik word, gee dikwels enkele voorbeelde en die res van die voorbeelde word ‘n verrassing vir die toets. Hierdie handboek kan in hierdie behoefte voorsien. Reëls om die taal te verstaan word sover moontlik gegee om begrip te vergemaklik. Die boek behandel die volgende onderwerpe in diepte:
 • Taalkunde
 • Fonetiek (klankleer)
 • Taalvariëteite
 • Uitbreiding van Afrikaans
 • Morfologie (woordleer)
 • Woordsoorte
 • Semantiek (betekenisleer)
 • Poësie
 • Prosa
 • Idiomatiese taal- en woordgebruik
 • Sintaksis en sinsbou
 • Woordeskatuitbreiding
 • Aanbevelings
 • Volledige riglyne vir transaksionele skrywe
 • Wenke
Die kurrikulum sowaar in ’n neutedop!

Kliek hier vir die PDF Inhoudsopgawe van handboek Leer Afrikaans gr. 4-12

 
  Die boek gaan ‘n moet wees in elke skoolkind se tas, veral omdat onderrigtyd vir taalwerk drasties verminder is, met die implementering van CAPS.

Ruim afslag word gegee vir bestellings van tien of meer!

 
Kliek hier vir CAPS sonder tref-en-trap (skole) Kliek hier vir CAPS sonder tref-en-trap (tuisonderrig)
Vir ouers – addisionele oefeninge vir kinders, gr. 3 - 7
tuisblad
yumm cakery
bestelvorm
kontak ons
Leer Afrikaans
Leer Afrikaans
tuisblad | afrikaans sonder tref-en-trap | bestelvorm | kontak ons
© 2010 Copyright Leer Afrikaans. All Rights Reserved. Website designed and hosted by LIT Creations. You are visitor number: 132972